KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Genel Yükümlülükleri

KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Hakları

 

İlgili kişi kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna yönelik bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok  edilmesini isteme, kişisel veriler üzerinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

 

İlgili kişinin verisinden sorumlu olan ve veri sorumlusunun kararlarıyla bu veriyi işleyen Atlas Otomasyon’un  KVKK kapsamında bazı yükümlülükleri vardır.

 

A. Aydınlatma Yükümlülüğü

 

Veri sorumlusunun en temel yükümlülüğü aydınlatma yükümlülüğüdür.

 

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • 11. maddede sayılan diğer hakları

olarak belirtilmektedir.

 

İlgili kişiyi ,verisinin işlendiği durumdan , istendiği takdirde Atlas Otomasyon haberdar eder.

 

B. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

 

Kanuna göre Atlas Otomasyon veri güvenliği konusunda aşağıdaki maddelerden sorumludur:

 

– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

 

Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yürütebilmek için her türlü tedbiri alır ve kanunun işleyişi ile ilgili denetimleri yapar.

 

C. İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü

 

Atlas Otomasyon, ilgili kişilerce kendisine iletilen, kanunun uygulanması ile ilgili talepleri en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırmalıdır. Atlas Otomasyon, bu talebin olumlu ya da olumsuz cevabını ilgili kişiye bildirmelidir. İlgili kişi red cevabı alması halinde, cevabı öğrendikten sonraki otuz gün içinde Kurula şikayette bulunabilmektedir.

 

D. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü

Veri sorumlusu, kurula gelen bir şikayet olması ya da kurulun bir ihlali tespit etmesi halinde, konuyla ilgili hukuka aykırılıkların giderilmesi ile sorumludur.

2512

Müşteri

309

Özel Yazılım Projesi

26

Yıllık Tecrübe

30

Kişilik Ekip

Referanslar

Canan Tektil
Kuba Motor
Yasin Kaplan BCF
Şireci Tekstil
Gür İplik
Unat
Akanlar Çikolata
Çukobirlik
Sanpa Gıda
Hatem Hastanesi
Anka Hastanesi
Deva Hastanesi
Akademi Hastanesi
Deva Okulları
MTT Yapı
Gentaş
Ninova Tıbbi Ekipmanlar
Ayıntap Otomotiv
Beşler Group
Vipyarn Tekstil
Elpar Otomotiv
Polymast
Beşem Gıda
Karmen Peyzaj
Baymel
Mercan Lokum
Bayeks Agro